Finanse firmy

Dotacje na założenie firmy – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Dotacje na założenie firmy - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Posiadanie kapitału, a właściwie jego brak, to najczęstszy problem z jakim borykają się osoby rejestrujące swoją pierwszą działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, że istnieją źródła kapitału, do których można sięgnąć na niewygórowanych warunkach. Jak zdobyć dotację na założenie firmy? Gdzie szukać kapitału? Jakie formalności i warunki trzeba spełnić?

Zalety dotacji na założenie firmy

Warunki, na jakich są udzielane dotacje są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Nawet jeśli dotacja nie jest całkowicie pozbawiona cech pożyczki czy kredytu, gdyż w przypadku zaniechania działalności przed upływem terminu umowy w określonym czasie podlega zwrotowi, to na pewno nie jest takim obciążeniem jak kredyt bankowy.

Budowanie firmy od zaciągania poważnych długów w instytucjach finansowych lub naruszając dobra rodzinne (oszczędności czy hipotekę) nie daje komfortu działania podobnego do tego, który można mieć korzystając ze środków zewnętrznych.

Dotacje można wykorzystać na zakup sprzętu i wyposażenia punktu usługowego, zakup towarów i materiałów handlowych, pokryć koszty działań marketingowych, opłacać z kapitału składki ZUS.

Dotacje na złożenie firmy w roku 2020, 2021

Przegląd dotacji dotyczy głównie tych, które można otrzymać na pierwszą firmę a także absolwentów szkół lub uczelni, czyli ludzi spełniających kryteria wiekowe.

1.     Dotacja z urzędu pracy

To najpopularniejsza i najdłużej funkcjonująca na rynku dotacji forma pomocy dla nowych przedsiębiorców. Dystrybutorem środków na założenie firmy są urzędy pracy i wszelkie formalności z uzyskaniem dotacji oraz jej rozliczaniem właśnie w owych urzędach się załatwia.

  • wysokość dotacji – do sześciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – w trzecim kwartale 2019 roku jest to kwota 5148,07 PLN, więc maksymalna kwota dotacji to ponad 30 tysięcy złotych,
  • beneficjenci – osoby bezrobotne widniejące w rejestrze bezrobotnych od co najmniej jednego miesiąca (w niektórych przypadkach wymagany jest okres trzech miesięcy); z dotacji nie mogą skorzystać studenci studiów dziennych, osoby, które już korzystały z publicznych środków oraz bezrobotni, którzy odmówili przyjęcia propozycji pracy lub udziału w przygotowaniu zawodowym,
  • miejsce złożenia wniosku – siedziba powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy,
  • warunki uzyskania dotacji: złożenie wraz z wnioskiem biznesplanu, który uzyska akceptację; brak akceptacji nie wyklucza możliwości składania kolejnych wniosków – nabory – urzędach pracy są prowadzone nawet kilka razy w ciągu roku,
  • warunki bezzwrotności dotacji – po podpisaniu umowy należy zarejestrować działalność gospodarczą i prowadzić firmę co najmniej przez okres jednego roku

2.     Pożyczki dla młodych

Nie są one dokładnie tym samym, co bezzwrotne dotacje, ale są to pożyczki tak zwane tanie, czyli stosunkowo łatwe do spłaty – w tym względzie na pewno przewyższają wszystkie inne obecne na rynku produkty finansowe oferowane przez banki komercyjne i spółdzielcze czy parabanki.

Patronatem programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” jest Bank Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest wspieranie inicjatyw społeczno – gospodarczych.

Program tanich pożyczek opiera się o następujące warunki i kryteria:

  • Beneficjentami są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studiów wyższych; bezrobotni absolwenci nie muszą być zarejestrowani w rejestrze, o ile ukończyli szkołę 48 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę  lub w chwili składania wniosku realizują ostatni rok studiów,
  • Ubiegający się o pożyczkę musi przedstawić oświadczenie o niezatrudnieniu i niewykonywaniu żadnej pracy zarobkowej,
  • Absolwenci szkół czy uczelni przedstawiają odpis świadectw i dyplomów; studiujący na ostatnim roku zaświadczenie z dziekanatu uczelni,
  • Pożyczka jest udzielana na rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
  • Wysokość pożyczki stanowi 20 krotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał – obecnie kwota pożyczki to ponad 102 tysiące złotych; oprocentowanie wynosi 0,44% w stosunku rocznym; nie ma żadnych dodatkowych opłat bankowych; osoby planujące działalność w ramach spółki prawa handlowego mogą wnioskować o środki ponad dwukrotnie wyższe.

3.     Dotacje unijne

To popularne określenie środków pochodzących z różnych funduszy Unii Europejskiej. Mogą być to fundusze na rozwój przedsiębiorczości, walkę z wykluczeniem, wspomaganie rozwoju terenów wiejskich czy inne.

Unijne pieniądze na działalność wspomagająca przedsiębiorców są w dyspozycji urzędów wojewódzkich i tam właśnie odbywa się ich dystrybucja pozakonkursowa.

W ramach środków unijnych można otrzymać dotację lub pożyczką na nową firmę. Konkurencja jest duża – biznesplan na nową, autorską firmę musi więc być napisany w sposób idealny, inaczej wniosek przepadnie a wraz z nim szanse na duże wsparcie finansowe.

Można również starać się o fundusze dla firm już istniejących – na tworzenia nowych miejsc pracy lub tka zwane wsparcie pomostowe, czyli dodatkowe fundusze na rozwój inwestycyjny firmy czy zmianę profilu produkcji lub usług.

Wysokość wsparcia unijnego jest różna w zależności od źródła, czyli programu operacyjnego oraz regionu, w którym składany jest wniosek. Mikropożyczki to kwoty około 60 – 100 tysięcy  złotych, małe nie przekraczają pół miliona złotych, duże wsparcia liczy się w milionach.

4.     Startupy i inkubatory przedsiębiorczości

To źródła kapitału, z których zaczerpnąć mogą najbardziej innowacyjni na rynku. Platformy startowe dla nowych biznesów organizują konkursy, w których nagrodą są pieniądze w formie tak zwanych funduszy inkubacyjnych.

5.     Wsparcie dla przedsiębiorców niepełnosprawnych

Poza wszystkimi wymienionymi źródłami kapitału na działalność gospodarczą osoby z niepełnosprawnościami potwierdzonymi przez orzeczników mogą skorzystać z funduszy PFRON – Państwowy Fundusz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych. Fundusz wprawdzie zajmuje się całością problemów związanych z niepełnosprawnością, to jednak aktywizacja zawodowa osób z tego środowiska jest szczególnie istotnym problemem społecznym oraz gospodarczym. Z tego też względu w ramach PFRON czasem kilka razy w roku można skorzystać z możliwości złożenia wniosków na dotacje nakierowane na zakładanie działalności czy wspieranie działalności już prowadzonej.

Inne:

Interpretacja bilansu firmy – czym jest bilans, rodzaje i w jakim celu robi się sprawozdania?

Redakcja

Zostaw komentarz

Informujemy, że strona www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Akceptuj, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij Czytaj więcej, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności