Franczyzobiorca

10 zalet franczyzy – dlaczego warto otworzyć franczyzę?

10 zalet franczyzy - dlaczego warto otworzyć franczyzę

Nie warto wyważać otwartych drzwi – prawda znana od lat, ale nie  wszyscy o niej pamiętają. To proste przesłanie, że nie opłaca się wymyślać czegoś, co inni już zrobili przed nami,  warto zastosować przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej Zamiast męczyć się nad wymyślaniem i tworzeniem autorskiego modelu biznesu oraz tracić siły i pieniądze na budowę nieznanej na rynku marki, lepiej wykupić licencję i otworzyć punkt w sieci franczyzy. Bycie franczyzobiorcą nie zwalnia wprawdzie nikogo od wykonywania obowiązków właściciela firmy, ale prowadzenie działalności pod marką znaną i cenioną ma wiele zalet.

Franczyza – co to jest?

Z definicji zawartej w Europejskim Kodeksie Etyki Udzielania Franczyzy wynika, że franczyza jest systemem sprzedaży opartym na ścisłej współpracy między dwiema stronami umowy: franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Sprzedaż może dotyczyć towarów, usług, technologii.

Franczyzodawca i franczyzobiorca mimo ścisłej współpracy nadal pozostają odrębnymi pod względem prawnym i finansowym podmiotami gospodarczymi.

Franczyzodawca, zwany niekiedy firmą- matką, to sławna i ciesząca się uznaniem marka. Franczyzobiorca to firma, która wykupując licencję będzie prowadzić punkt sprzedażowy produktu, który na rynek wprowadziła i od lat sprzedaje firma – matka, czyli franczyzodawca.

Czy franczyza się opłaca?

Jeśli mierzyć franczyzę wyłącznie w kategoriach finansowych – to w większości przypadków odpowiedź będzie twierdząca. Wchodząc do sieci franczyzy przedsiębiorca korzysta ze sprawdzonego , wielokrotnie testowanego pod względem zysków modelu biznesu. W Polsce aż 80 % firm decydujących się na wejście we franczyzę wypełnia umowę do końca i często przedłuża ją na następny okres. W porównaniu z nowo otwieranymi firmami autorskimi są to dane rekordowe, bowiem 30 % firm z autorskim biznesem upada przed upływem dwunastu miesięcy, a 70 % nie doczekuje do piątego jubileuszu istnienia przedsiębiorstwa.

Franczyza opłaca się również franczyzodawcy: otwieranie kolejnych punktów w sieci, to wpływy finansowe z tytułu opłat licencyjnych i innych opłat franczyzowych dokonywanych periodycznie podczas okresu trwania umowy, ale to także okazja do wzmacniania pozycji firmy na rynku, dalszy rozwój i budowa marki.

10 zalet franczyzy

 1. Franczyzobiorca wchodząc do rodziny – sieci franczyzodawcy staje się uczestnikiem procesu umacniania pozycji rynkowej znanej marki, tworząc jednocześnie swoją firmę, a nabywając doświadczenia w prowadzeniu działalności buduje swój warsztat biznesmena, który wykorzystać może w przyszłości do stworzenia autorskiej firmy. Tak widziana franczyza nie jest wyłącznie sposobem na dorobienie się w rozumieniu materialnym – franczyza to prestiżowa szkoła biznesu.
 2. Franczyzobiorca może mieć niewielką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu firmy – na mocy umowy franczyzowej wyposażany on jest w know-how, czyli wiedzę poufną, która jest podstawą funkcjonowania wszystkich punktów danej sieci franczyzowej. Mówiąc prosto wchodzący do sieci są uczeni w jaki sposób należy produkować, sprzedawać produkt lub usługę, komu oferować, jak obsługiwać klienta, jakich receptur używać, których procedur przestrzegać.
 3. Franczyzodawcy zależy na utrzymaniu standardów jakości, więc wyposaża franczyzobiorcę we wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia punktu oraz otacza go opieką. Jest to bardzo ważna zasada współpracy w sieci franczyzy – franczyzobiorca pod parasolem ochronnym  franczyzodawcy czuje się bezpiecznie i może skupić się na budowaniu biznesu.
 4. Franczyzodawca otrzymuje wraz z licencją szereg świadczeń, które w warunkach biznesu autorskiego musiałby wypracować sam, ryzykując popełnieniem licznych błędów. Franczyzodawca pomaga między innymi przy:
  – analizie rynku i wyborze lokalizacji punktu, a w wypadku mobilnego charakteru działalności pomaga określić obszar działania,
  – opracowaniu planów budowy, remontu, dostosowania lokalu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami prawa budowlanego,
  – aranżacji i wyposażeniu lokalu w meble, maszyny i urządzenia oraz inne niezbędne sprzęty,
  – doborze kadry, szkoleniu pracowników.
 5. Franczyzobiorca nie musi zajmować się szeroko pojmowanym marketingiem: wszelkie działania w tym zakresie spoczywają na franczyzodawcy, a punkty w jego sieci korzystają z dorobku w tym zakresie. Wszelkie kampanie marketingowe, badania rynku, kampanie reklamowe w mediach mają zasięg co najmniej regionalny, ogólnokrajowy, a w przypadku wielkich marek – światowy.
 6. Jeśli podczas trwania umowy występują poważne problemy, w tym sytuacje kryzysowe związane z utratą płynności finansowej, franczyzobiorcy mogą korzystać z wiedzy i umiejętności pracowników operacyjnych franczyzodawcy. Dla marki ryzyko upadku punktu może oznaczać spore straty wizerunkowe. Gdy bankrutuje franczyzobiorca mało kto wie, że zbankrutowała firma miejscowego biznesmena – w ocenie większości upadek dotyczy marki franczyzodawcy.
 7. Franczyza jako forma sprzedaży jest wysoko oceniana przez instytucje finansowe, w tym banki. Udzielanie kredytów inwestycyjnych dla potencjalnych franczyzobiorców jest łatwiejsze, niż w przypadku firm starających się o pożyczenie środków na uruchomienie autorskiego biznesu. Jednym słowem: bank łatwiej jest przekonać do siebie mając za sobą potęgę znanej marki.
 8. Franczyzobiorca korzysta ze współpracy franczyzodawcy z firmami – dostawcami produktów potrzebnych do prowadzenia działalności. W myśl zasady: duży może więcej negocjowanie korzystnych cen przy wielkich zamówieniach zazwyczaj skutkuje znacznymi upustami.
 9. Będąc niezależnym przedsiębiorcą – właścicielem i pracodawcą, franczyzobiorca może korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników pionu zarządczego franczyzodawcy. Wśród zagadnień i obszarów objętych tą pomocą są: dobór pracowników, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami. Biorąc pod uwagę fakt gromadzenia przez franczyzodawcę doświadczeń i wiedzy pracowników w wielu punktach sieci rozlokowanych na całym świecie, franczyzodawca ma szansę czerpać wiedzą i doświadczenie ze źródeł nie tylko bogatych, ale wciąż aktualizowanych. Dysponując najnowszą wiedzą o prowadzeniu biznesu można być groźnym na dla konkurencji.
 10. Franczyzodawcy  są często chronieni przez firmę –matkę gwarancjami terytorialnymi. Oznacza to, że zarówno franczyzodawca jak i inni uczestnicy sieci nie będą stanowić konkurencji na terytorium – obszarze działania danego franczyzobiorcy.

Inne:

Jak znaleźć franczyzodawcę?

Redakcja

Czym powinna wyróżniać się umowa franczyzowa?

Redakcja

Co to jest franczyza? Kim jest franczyzodawca, a kim franczyzobiorca?

Redakcja

Zostaw komentarz

Informujemy, że strona www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Akceptuj, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij Czytaj więcej, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności